Online Eğitim

Soyut Online Eğitim Sistemi, internet bağlantınız olan her yerde, zaman ve mekân kısıtlamasından bağımsız olarak eğitim alabilmenize olanak sunan bir eğitim platformudur. Online Eğitim Sisteminde, ders araç ve gereçleriniz tamamen elektronik ortamdadır. Bunlara örnek vermek gerekirse; videolar, elektronik kitaplar, ses dosyaları, sunumlar vb.

e-Eğitim Nedir?


Uzaktan Öğrenim Sisteminin bir diğer adı da e-Eğitim'dir (e-learning). e-Eğitim aynı zamanda, elektronik araç ve gereçler (cd-rom, internet vb.) yardımıyla desteklenmiş eğitim biçimine verilen isimdir.

e-Eğitim zaman ve mekandan bağımsız sunulan bir hizmet olduğundan; kurum yöneticileri, kurum çalışanları, çalışan veya çalışmayan bireysel katılımcılar ve öğrenciler bu hizmetten kolaylıkla yararlanabilir.

e-Eğitimin bir çok faydası bulunmakla beraber, başlıcaları şunlardır:

1. Eğitim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmektedir.
2. e-Eğitim ile istenilen eğitimlerin, iş saatlerini kullanmaksızın bireylere sunulması sağlanabilir.
3. Zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde, eğitim faaliyeti internet bağlantısı olan herhangi bir yerde gerçekleştirilebilir.
4. Öğrenim materyalleri hızlı değişen koşullara göre güncellenebilir.
5. Katılımcı konu ile ilgili bir sorusu olduğunda, online olarak o dersin eğitmeni ile rahatlıkla bağlantı kurabilir.
6. Tamamen katılımcı merkezli bu sistemde, her katılımcı kendi hızında öğrenir ve öğrenene kadar konu üzerinde çalışabilir.

Sistem Nasıl İşliyor?


Online Eğitim Sisteminin işleyişini en basit haliyle şu şekilde açıklayabiliriz:

1. Satın almak istenilen veya ihtiyaç duyulan eğitimler belirlenir.
2. Belirlenen eğitimler için "Eğitim Başvuru Formu" doldurulur.
3. Eğitim ücreti ilgili hesaba yatırılır veya kredi kartı ile online ödeme gerçekleştirilir.
4. Soyut Online Eğitim Sisteminde öğrenciye ait kişisel bir eğitim sayfası açılır.
5. Açılan kişisel eğitim sayfasına erişim bilgileri öğrenciye e-posta ve sms ile bildirilir.
6. Öğrenci, sisteme istediği zaman aralıklarında giriş yapıp eğitimini tamamlar.
7. Eğitim tamamlandıktan sonra "Sertifika Talep Formu" doldurulur.
8. Eğitim Sertifikası hazırlanarak yapılan talebe göre kargo ve e-posta ile gönderilir.

e-Öğrenme Hizmetlerimiz


Akademimizde aşağıdaki e-Öğrenme hizmetleri sunulmaktadır:

1. e-Kitap: Ders kitabınız artık internete ulaşabildiğiniz her yerde elinizin altında. Size özel eğitim sayfanızda yeralan menüden kitaba ait tüm üniteleri açabilir, çalışma notları çıkarabilirsiniz. Dersin diğer e-Öğrenme bileşenlerini kullanmadan önce ders kitabınızdan ilgili üniteyi okumanızı öneririz. (Bu uygulama tüm eğitim programlarında geçerli değildir.)

2. e-Alıştırma: Dersinizi zengin konu anlatımı, etkileşimli örnekler, test soruları ve yardımcı ders araçlarıyla desteklenmiş etkin ve verimli bir ortamda çalışabilirsiniz. Bunun için, size özel eğitim sayfanızda yeralan e-Alıştırma ile ilgili menüye tıklayarak, çalışmak istediğiniz üniteyi seçmeniz yeterlidir. (Bu uygulama tüm eğitim programlarında geçerli değildir.)

3. e-Sınav: Yüzlerce güncel sorudan oluşan soru bankası, size bu dersten sanal ortamda istediğiniz kadar sınav düzenleme ve kendi kendinizi değerlendirme olanağı sağlıyor. (Bu uygulama tüm eğitim programlarında geçerli değildir.)

4. e-Danışmanlık: Bu dersin okutmanından, ders çalışırken karşılaşabileceğiniz güçlüklere yönelik yardım alabilirsiniz. Derse yönelik sorularınız okutmanınız çevrimiçi ise hemen, çevrimdışı ise en kısa sürede yanıtlanacaktır. Bunun için, size özel eğitim sayfanızda yeralan e-Danışmanlık ile ilgili menüye tıklamanız yeterlidir. (Bu uygulama tüm eğitim programlarında geçerli değildir.)


Önemli Açıklama: Sertifikaların hak edilmesi, talebi ve teslim edilmesi ile ilgili, Soyut Akademi ve akredite eden kuruma ait disiplin yönetmelikleri uygulanmakta ve sertifikaların hak edilmesi kararında, derslerin tümünün tamamlanması kadar ilgili öğretim üyesi, danışman öğretmen ve/veya akreditasyon kurumu yetkililerinin olurları da puanlamaya esas teşkil etmektedir. Buna istinaden; Soyut Akademi, SertifikaliEgitimler.Com ve ilgili kurum, kuruluş, öğretim üyesi ya da öğretici danışman ve tüm Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmeliklerine göre uygunsuz hareketi bulunan, öğretim üyeleri dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşları incitici davranışlarda bulunan, haklı ya da haksız yere çözüm aramak ya da talep etmek yerine bu kişi ve kurumları incitmek yöntemiyle şahsen veya herhangi bir iletişim yoluyla şantaj, hakaret, itham ve/veya iftirada bulunan, haksız yere sertifika aldığı belirlenen, ilgili kurum ve kişilerin disiplin ve hiyerarşisine dikkat etmeyen ve hatta bunu asılsız olarak gerek e-posta gerekse internet ortamında yazan, yalan haber yayımlayan, eğitimlere esas teşkil eden derslerin tamamını takip etmemek gibi haksız sertifika alma yöntemlerine başvurduğu ispatlanan ya da bu konuda herhangi bir şüpheye konu üyeler kesinlikle sertifikalarını alamaz ve alınmış bir sertifikaları varsa bunlar herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın iptal edilir.