Misyon & Vizyon

Misyonumuz


Soyut Akademi'nin misyonu, toplumun gereksinim duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip insan gücünü ülkemize kazandırmaktır. Soyut Akademi, misyon olarak araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, özgün bilgi üretmeyi ve bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı hedef edinmiştir. Soyut Akademi bu misyonu, eğitimini verdiği tüm programlar ile bölgesel ve ulusal ekonominin işlerliği için nitelikli bireyler yetiştirmekle sürdürecektir.

Soyut Akademi, geleneksel yüz yüze öğrenmenin sınırlılığını ortadan kaldıracak şekilde internet üzerinden öğrencilerin ders içeriklerine eş zamansız olarak ulaşmalarına olanak sağlamaktadır. Ders içerikleri, metin, sunum, ses ve video gibi çoklu ortamlarla zenginleştirilerek, öğrencilerin çoklu duyusuna hitap edecek şekilde sunulmaktadır. Bu şekilde herhangi bir işte çalışma, sağlık, barınma, ulaşım vb. nedenlerle öğrenim sınırlılığı olan bireylere eğitim sunmayı görev edinmiştir.

Vizyonumuz


Soyut Akademi olarak vizyonumuz, 21. yüzyılın değişen bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca uyum sağlayabilen, üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, sorumluluklarına duyarlı ve inisiyatif sahibi bireylerin yetiştiği, alanında lider bir uzaktan eğitim kurumu olmaktır. Öğrenciyi merkeze alan, bilişim teknolojilerinin yaratıcı bir şekilde kullanıldığı içeriklerle, öğrencilerin içerikle etkileşimi sağlanacaktır. Aynı zamanda öğrencilerin e-öğrenme ortamında sosyal olarak var olduğu, iletişimi yüksek, bulunduğu ortama uyum sağlayan, eleştirebilen, yaratıcı düşünen, teknolojiyi etkin kullanabilen ve problem çözebilen bireyler yetiştirilmesi sağlanacaktır. Soyut Akademi, öğrencisiyle, öğretmeniyle, destek personeliyle ve yöneticisiyle gerek Türkiye'de gerekse tüm Dünya'da uzaktan eğitim kültürünün gelişmesinde öncü olmayı hedeflemektedir.